Acció Pastoral i Tutoral

El Departament de Pastoral del nostre col.legi s’anomena “Departament d’acció tutorial i pastoral”. Articula les línies d’actuació dels tutors en clau pastoral assegurant la coherència educativa. Forma part imprescindible del projecte educatiu del nostre centre.

La intenció d’aquest departament és integrar la feina que es fa des del departament amb la que es fa des de les tutories, per potenciar el treball en valors tan propi de la Nostra Escola.

Qui Participa?

Aquest departament el coordina un equip humà compost per un representat de cada etapa i un membre de la Comunitat Franciscana la Comissió de Pastoral del Centre. En cada una d’aquestes etapes un equip de professors i alumnes, amb el recolzament de la comunitat Franciscana, participen en la preparació d’activitats i celebracions.

“És l’escola la que fa pastoral

i és la pastoral la que embolcalla l

En el dia a dia també s’incideix en diferents aspectes d’interès respecte l’actualitat.

A Infantil i Primària els tutors disposen d’un temps diari per a l’acció tutorial, i s’aprofita part d’aquest temps per fer les accions previstes des de l’ ATP.

En el cas de Secundària, es disposa d’una hora setmanal per portar a terme tutoria col·lectiva i convidar a reflexionar sobre el sentit de la nostra Fe.

També tenim com a objectiu establir cada curs un eix de sensibilització, que s’anirà presentant cada any per Sant Francesc d’Assís.

La nostra, és una escola oberta als valors de l’Evangeli. Ens caracteritza per la voluntat de formar els nostres alumnes, en funció de les necessitats de les diferents edats, no només en l’aspecte acadèmic, sinó també en l’aspecte humanista.


És per això que, quan es preparen les diferents activitats, es plantegen per incidir en els valors que marca la nostra pastoral de centre: pau, responsabilitat, esforç, germanor, alegria i respecte, amb l’objectiu que els nens i joves de la nostra escola visquin atents al que passa al seu voltant i siguin conscients que ells també poden influir en el món que els envolta, acompanyats de Sant Francesc d’ Assís.