Educació Infantil

El segon cicle d’Educació Infantil comprèn l’etapa de 3 a 6 anys i consta de 3 cursos. És en aquesta etapa de vital importància on es senten les bases del desenvolupament personal, social i intel·lectual dels alumnes.

Objectius

Pretenem que els nostres alumnes desenvolupin les capacitats que els ajudin a créixer integralment com a persones en el món actual

  • Aprendre a ser i actuar de manera cada vegada més autònoma.
  • Aprendre a pensar i a comunicar.
  • Aprendre a descobrir i tenir iniciatica.
  • Aprendre a conviure i habitar el món

Com ho fem?

Treballem en un ambient d’afecte i confiança, potenciant l’autonomia, l’autoestima i la integració social dels nens i nenes, respectant les seves característiques personals, els seus interessos i necessitats. Aprenem i creixem tots junts, enriquint-nos de les nostres diferències i similituds. Utilitzem una metodologia constructivista, on l’alumne/a és el/la protagonista del seu propi aprenentatge, proposant activitats globalitzades i significatives. Les tecnologies de la informació i de la comunicació són un recurs didàctic que està present en totes les aules de l’etapa.També tenim en compte l’atenció a la diversitat per atendre les dificultats relacionades amb els processos d’aprenentatge.

Què fem?     

Demana més informació

contacte