Educació Primària

L’educació primària comprèn sis cursos acadèmics i s’organitza en tres cicles de dos cursos: cicle inicial (6-8 anys), cicle mitjà (8-10 anys) i cicle superior (10-12 anys).

En aquesta etapa és fonamental aconseguir la consolidació i aplicació de les tècniques instrumentals així com aconseguir un ritme de treball i uns hàbits que els preparin amb garanties per a l’ESO.

La finalitat de l’educació primària és proporcionar a tot l’alumnat una educació que permeti desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials; adquirir les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les matemàtiques bàsiques i l’ús de la tecnologia de la informació i la comunicació, desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi.

Objectius

Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, reforçant així el sentiment de pertinença i arrelament al país i la capacitat d'extrapolar aquests coneixements al món en general; comprendre, a partir de l’observació de fets i fenòmens senzills, els principals mecanismes que regeixen aquest entorn.

Iniciar-se en la utilització per a l'aprenentatge de les tecnologies de la informació i la comunicació, seleccionar i valorar la informació rebuda o aconseguida per mitjà de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en la manera de relacionar-se amb els altres.

 • Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits d’esforç i treball en l’estudi, així com actituds de confiança, amb iniciativa personal, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès i creativitat en l'aprenentatge.
 •  
 • Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució de problemes que requereixin la realització d'operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, i ser capaç d’aplicar-les a les situacions de la vida quotidiana.

Àrees de Coneixement

 • Llengua i literatura Catalana
 • Llengua i literatura Castellana
 • Anglès
 • Matemàtiques
 • Coneixement del medi natural, social i cultural (en llengua anglesa )>
 • Educació Física
 • Educació Artística: Plàstica i Música
 • Religió
 • Tutoria

Atenció a la Diversitat

L’atenció a la diversitat permet tenir en compte els diversos ritmes d’aprenentatge i potenciar les diferents capacitats de tot l'alumnat. Els nostres referents metodològics són diversos: Desdoblaments de llengua i matemàtiques.Grups flexibles.Treball per projectes amb la finalitat d’adquirir procediments bàsics d’aprenentatges i establir relacions de compromís i responsabilitat envers el grup.Treball cooperatiu per aprendre a treballar en equip, ajudant i col·laborant amb els companys.Reforços per atendre les dificultats relacionades amb el llenguatge, la lògica, el procés de lectura i escriptura.

Projecte Multilingüe: "Science English in Primary Stage"

A part de realitzar l’àrea d’anglès, la matèria de medi s’imparteix en anglès amb un doble objectiu: l’aprenentatge de continguts i l’aprenentatge de la llengua anglesa en tota l'etapa de primària.

InnovaMat

InnovaMat transforma l’aula de primària i les relacions que es donen en ella per emocionar, estimular i motivar l’alumnat. Els materials posen l’alumne en el centre del seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge i li permet desenvolupar l’autonomia i el pensament crític: un procés emocional i emocionant pensat per a comprometre l’alumne a través d’estímuls positius. InnovaMat proposa unes matemàtiques contextualitzades, un currículum flexible, activitats variades que parteixen de material manipulatiu i applets, tècniques i estratègies que faciliten l’avaluació i la gestió de l’aula del segle XXI, la personalització de l’aprenentatge, l’aprenentatge cooperatiu o la gamificació

 
 

 

 

Activitats Complementàries

Taller d'informàtica

La finalitat d’aquesta matèria és formar l’alumnat en el coneixement i l’ús responsable de la informàtica com a eina de treball, de creativitat, de comunicació i d’organització.

Taller d'expressió

La finalitat és millorar l’expressió de l’alumne tant a nivell oral com escrit mitjançant el treball de diferents tipus de text.

Taller de reptes matemàtics

En aquest taller l’alumnat experimentarà com les matemàtiques ens ajuden a estructurar el coneixement i a superar obstacles i reptes de la vida quotidiana.

Taller d'experimentació

Per desenvolupar el pensament científic: Observar, preguntar, fer hipòtesis, manipular, reflexionar, treure conclusions.

Taller Interdisciplinari

Els objectius principals són els següents: treballar de forma cooperativa, recerca d'informació, formar part del propi procés d'ensenyament aprenentatge i exposar de forma oral davant de les famílies.

Demana més informació

contacte
Utilitzem cookies per personalitzar contingut i anuncis, proporcionar funcions de xarxes socials i analitzar el nostre trànsit. També compartim informació sobre el vostre ús del nostre lloc amb els nostres socis de xarxes socials, publicitat i analítica. View more
Cookies settings
Accepta
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Política de Privacitat El present Política de Privacitat estableix els termes en què Col·legi Sant Francesc usa i protegeix la informació que és proporcionada pels seus usuaris al moment d'utilitzar el seu lloc web. Aquesta companyia està compromesa amb la seguretat de les dades dels seus usuaris. Quan li demanem omplir els camps d'informació personal amb la qual vostè pugui ser identificat, ho fem assegurant que només s'emprarà d'acord amb els termes d'aquest document. No obstant això aquesta Política de Privacitat pot canviar amb el temps o ser actualitzada pel que li recomanem i emfatitzem revisar contínuament aquesta pàgina per a assegurar-se que està d'acord amb aquests canvis. Informació que és recollida El nostre lloc web podrà recollir informació personal per exemple: Nom, informació de contacte com la seva adreça de correu electrònica i informació demogràfica. Així mateix quan sigui necessari podrà ser requerida informació específica per a processar alguna comanda o realitzar un lliurament o facturació. Ús de la informació recollida El nostre lloc web empra la informació amb la finalitat de proporcionar el millor servei possible, particularment per a mantenir un registre d'usuaris, de comandes en cas que aplicació, i millorar els nostres productes i serveis. És possible que siguin enviats correus electrònics periòdicament a través del nostre lloc amb ofertes especials, nous productes i una altra informació publicitària que considerem rellevant per a vostè o que pugui brindar-li algun benefici, aquests correus electrònics seran enviats a l'adreça que vostè proporcioni i podran ser cancel·lats en qualsevol moment. Col·legi Sant Francesc està altament compromès per a complir amb el compromís de mantenir la seva informació segura. Usem els sistemes més avançats i els actualitzem constantment per a assegurar-nos que no existeixi cap accés no autoritzat. Cookies Una cookie es refereix a un fitxer que és enviat amb la finalitat de sol·licitar permís per a emmagatzemar-se en el seu ordinador, en acceptar aquest fitxer es crea i la cookie serveix llavors per a tenir informació respecte al trànsit web, i també facilita les futures visites a una web recurrent. Una altra funció que tenen les cookies és que amb elles les web poden reconèixer-te individualment i per tant brindar-te el millor servei personalitzat del seu web. El nostre lloc web empra les cookies per a poder identificar les pàgines que són visitades i la seva freqüència. Aquesta informació és emprada únicament per a anàlisi estadística i després la informació s'elimina de manera permanent. Vostè pot eliminar les cookies en qualsevol moment des del seu ordinador. No obstant això les cookies ajuden a proporcionar un millor servei dels llocs web, estàs no donen accés a informació del seu ordinador ni de vostè, a menys que vostè així ho vulgui i la proporcioni directament notícies. Vostè pot acceptar o negar l'ús de cookies, no obstant això la majoria de navegadors accepten cookies automàticament perquè serveix per a tenir un millor servei web. També vostè pot canviar la configuració del seu ordinador per a declinar les cookies. Si es declinen és possible que no pugui utilitzar alguns dels nostres serveis. Enllaços a Tercers Aquest lloc web pogués contenir en laces a altres llocs que poguessin ser del seu interès. Una vegada que vostè de clic en aquests enllaços i abandoni la nostra pàgina, ja no tenim control sobre al lloc al qual és redirigit i per tant no som responsables dels termes o privacitat ni de la protecció de les seves dades en aquests altres llocs tercers. Aquests llocs estan subjectes a les seves pròpies polítiques de privacitat per la qual cosa és recomanable que els consulti per a confirmar que vostè està d'acord amb aquestes. Control de la seva informació personal En qualsevol moment vostè pot restringir la recopilació o l'ús de la informació personal que és proporcionada al nostre lloc web. Cada vegada que se li sol·liciti emplenar un formulari, com el d'alta d'usuari, pot marcar o desmarcar l'opció de rebre informació per correu electrònic. En cas que hagi marcat l'opció de rebre el nostre butlletí o publicitat vostè pot cancel·lar-la en qualsevol moment. Aquesta companyia no vendrà, cedirà ni distribuirà la informació personal que és recopilada sense el seu consentiment, tret que sigui requerit per un jutge amb un ordre judicial. Col·legi Sant Francesc es reserva el dret de canviar els termes de la present Política de Privacitat en qualsevol moment.
Save settings
Cookies settings