Educació Secundària Obligatòria

L' Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa educativa que s’estructura en quatre cursos, dels 12 als 16 anys.

Aquests estudis s'organitzen d'acord amb els principis de l'educació en comú i l'atenció a la diversitat de l'alumnat, i dóna una atenció especial a l'orientació educativa i professional.


La seva finalitat és que l'alumnat adquireixi els elements bàsics de la cultura: humanístics, científics i tecnològics; desenvolupar i consolidar hàbits d'estudi i de treball; preparar per la incorporació a estudis posteriors o l'inserció laboral; formar a tothom per a l'exercici dels seus drets i obligacions a la vida com a ciutadans.


L'avaluació de l'Educació Secundària Obligatòria és contínua, formativa i integradora. Es pot promocionar d'un curs a l'altre quan existeix una avaluació positiva a totes les assignatures o negativa en un màxim de dues assignatures.

Què fem?


·Grups de nova creació.

·Horari de matí i tarda.

·Acció tutoral, educació emocional i educació per a la salut.

·Seguiment acadèmic individualitzat.

·Desdoblaments per nivell de competències en matemàtiques i àngles.

·Grups reduïts de conversa en anglés.

·Educar en estreta col·laboració amb les famílies.

·Assignatures optatives

·Oferta de segona llengua estrangera: Francés.

·Projecte Assisi: Activitats en anglés amb el nostre gos Assisi.

·Excel·lent preparació pels estudis postobligatoris

Com s'estructura l'ESO?

    • L’ESO s’estructura en àrees de coneixement i de cada àrea se n’ha de cursar un determinat nombre de matèries. Hi ha diferents classes de matèries.

Matèries Comunes

  Són les que cursa tot l’alumnat perquè tots i totes obtinguin uns coneixements bàsics similars. Es realitzen durant tot el curs amb una durada setmanal de 3h, 2h o bé 1h, depenent de la matèria.

 

Matèries Optatives

  Són les que ofereix el centre. En el nostre centre els alumnes són orientats pels tutors i tutores a fi que escolleixin les optatives que més s’adaptin a les seves necessitats. Cada alumna i alumne farà dues optatives semestrals de 2h setmanals. A quart curs els alumnes cursaran tres optatives anuals de 3h setmanals cadascuna.

 

Treballs de Síntesi

  L’alumnat ha de fer un treball de síntesi a cadascun dels tres primers cursos de l’etapa, on es treballen els continguts de diferents matèries. A la nostra escola aquest treball es realitza durant el mes de juny. A quart curs els alumnes han de fer un Projecte de recerca, que es treballarà durant tot el curs.

 

Matèries Complementàries
  Només les ofereixen els centres concertats, poden ser una ampliació de coneixements d’alguna matèria o bé una iniciació a algun tema.

 

Demana més informació

contacte
Utilitzem cookies per personalitzar contingut i anuncis, proporcionar funcions de xarxes socials i analitzar el nostre trànsit. També compartim informació sobre el vostre ús del nostre lloc amb els nostres socis de xarxes socials, publicitat i analítica. View more
Cookies settings
Accepta
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Política de Privacitat El present Política de Privacitat estableix els termes en què Col·legi Sant Francesc usa i protegeix la informació que és proporcionada pels seus usuaris al moment d'utilitzar el seu lloc web. Aquesta companyia està compromesa amb la seguretat de les dades dels seus usuaris. Quan li demanem omplir els camps d'informació personal amb la qual vostè pugui ser identificat, ho fem assegurant que només s'emprarà d'acord amb els termes d'aquest document. No obstant això aquesta Política de Privacitat pot canviar amb el temps o ser actualitzada pel que li recomanem i emfatitzem revisar contínuament aquesta pàgina per a assegurar-se que està d'acord amb aquests canvis. Informació que és recollida El nostre lloc web podrà recollir informació personal per exemple: Nom, informació de contacte com la seva adreça de correu electrònica i informació demogràfica. Així mateix quan sigui necessari podrà ser requerida informació específica per a processar alguna comanda o realitzar un lliurament o facturació. Ús de la informació recollida El nostre lloc web empra la informació amb la finalitat de proporcionar el millor servei possible, particularment per a mantenir un registre d'usuaris, de comandes en cas que aplicació, i millorar els nostres productes i serveis. És possible que siguin enviats correus electrònics periòdicament a través del nostre lloc amb ofertes especials, nous productes i una altra informació publicitària que considerem rellevant per a vostè o que pugui brindar-li algun benefici, aquests correus electrònics seran enviats a l'adreça que vostè proporcioni i podran ser cancel·lats en qualsevol moment. Col·legi Sant Francesc està altament compromès per a complir amb el compromís de mantenir la seva informació segura. Usem els sistemes més avançats i els actualitzem constantment per a assegurar-nos que no existeixi cap accés no autoritzat. Cookies Una cookie es refereix a un fitxer que és enviat amb la finalitat de sol·licitar permís per a emmagatzemar-se en el seu ordinador, en acceptar aquest fitxer es crea i la cookie serveix llavors per a tenir informació respecte al trànsit web, i també facilita les futures visites a una web recurrent. Una altra funció que tenen les cookies és que amb elles les web poden reconèixer-te individualment i per tant brindar-te el millor servei personalitzat del seu web. El nostre lloc web empra les cookies per a poder identificar les pàgines que són visitades i la seva freqüència. Aquesta informació és emprada únicament per a anàlisi estadística i després la informació s'elimina de manera permanent. Vostè pot eliminar les cookies en qualsevol moment des del seu ordinador. No obstant això les cookies ajuden a proporcionar un millor servei dels llocs web, estàs no donen accés a informació del seu ordinador ni de vostè, a menys que vostè així ho vulgui i la proporcioni directament notícies. Vostè pot acceptar o negar l'ús de cookies, no obstant això la majoria de navegadors accepten cookies automàticament perquè serveix per a tenir un millor servei web. També vostè pot canviar la configuració del seu ordinador per a declinar les cookies. Si es declinen és possible que no pugui utilitzar alguns dels nostres serveis. Enllaços a Tercers Aquest lloc web pogués contenir en laces a altres llocs que poguessin ser del seu interès. Una vegada que vostè de clic en aquests enllaços i abandoni la nostra pàgina, ja no tenim control sobre al lloc al qual és redirigit i per tant no som responsables dels termes o privacitat ni de la protecció de les seves dades en aquests altres llocs tercers. Aquests llocs estan subjectes a les seves pròpies polítiques de privacitat per la qual cosa és recomanable que els consulti per a confirmar que vostè està d'acord amb aquestes. Control de la seva informació personal En qualsevol moment vostè pot restringir la recopilació o l'ús de la informació personal que és proporcionada al nostre lloc web. Cada vegada que se li sol·liciti emplenar un formulari, com el d'alta d'usuari, pot marcar o desmarcar l'opció de rebre informació per correu electrònic. En cas que hagi marcat l'opció de rebre el nostre butlletí o publicitat vostè pot cancel·lar-la en qualsevol moment. Aquesta companyia no vendrà, cedirà ni distribuirà la informació personal que és recopilada sense el seu consentiment, tret que sigui requerit per un jutge amb un ordre judicial. Col·legi Sant Francesc es reserva el dret de canviar els termes de la present Política de Privacitat en qualsevol moment.
Save settings
Cookies settings