Qui som?

Som un centre educatiu cristià i franciscà. Fundat el 1949 pels frares franciscans de Catalunya (OFM), el nostre és un col·legi d’iniciativa social, al servei de les famílies, obert a tothom i actiu dins la societat catalana. Concertat amb la Generalitat de Catalunya, oferim l’ensenyament en el segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

La Nostra Missió

Els col·legis franciscans de la Província de la Immaculada ofereixen una educació integral dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món segons l’estil de sant Francesc d’Assís, i els prepara per a participar activament en la transformació i millora de la societat des de la fe, a través de la inserció responsable i efectiva en el món.

La Nostra Visió

Volem que els nostres col·legis franciscans siguin referents en el seu entorn i que els alumnes aprenguin a valorar allò que són i allò que tenen en un ambient divers i multicultural.
Per això utilitzem una pedagogia basada en la persona, a càrrec d’un equip de professionals implicat i format, compromès en la innovació i l’excel·lència, tant a les activitats formatives com en les pastorals, complementàries i extraescolars.
També volem ser referents en l’acollida, en el tracte amb les famílies i en la formació acadèmica i carismàtica del professorat.

Els Nostres Valors

Els nostres centres eduquen en els següents valors franciscans:
· Pau: com a camí per a convertir-se en persones de bé.
· Fraternitat: com a estil propi de relació entre les persones.
· Solidaritat: com a forma de viure i compartir.
· Senzillesa: com a forma de treballar amb esforç i responsabilitat, responent a l’estil de vida franciscà.
· Trascendència: que obre el camí a la dimensió espiritual de la persona.
· Alegria: com a actitud positiva davant la vida.
· Respecte: com a mitjà per aconseguir tenir cura del medi ambient i la natura creades per Déu, i una societat més sostenible i solidària.

 

Què oferim

a la nostra esc

Un tracte familiar

Al ser una escola on tenim totes les etapes educatives obligatòries, des de P3 fins a 4t ESO, oferim un tracte familiar entre els alumnes, professors i pares. Els alumnes s’integren fàcilment a l’escola perquè generem un clima proper i de confiança, on els alumnes es coneixen entre ells i tenen relació amb tots el professorat.

Servei Psicopedagògic

Disposem d’un servei de suport a alumnes i pares per resoldre dificultats relacionades amb el procés d’aprenentatge, d’adaptació o de relació amb els companys. L’equip està format per dos professionals, un mestre psicopedagog i una logopeda i pedagoga.

Atenció a la diversitat

El centre atén les necessitats educatives dels seus alumnes, oferint tant un reforç individual com grups reduïts de reforç de les àrees instrumentals per aquells alumnes que ho necessitin.

Col·legi Sant Francesc

C/ Pizarro 18,

08024 Sabadell

Correu: secretaria@santfrancesc.cat
Telèfon: 93 710 40 08