Servei d'Acollida Matinal

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, des de les 7:50 fins a les 8:55 oferim un servei d'acollida matinal.


Aquest espai el dediquem fonamentalment al lleure, amb l'objectiu que els infants es diverteixin, juguin i aprenguin en un ambient distès abans d’iniciar la jornada escolar.


Objectius del servei d'acollida:

· Aprendre diferents formes d’entreteniment, ja que, aquest coneixement influència positivament en el temps d’oci personal del infant.

· Facilitar al nen/a l’entrada i sortida de l’escola en diferents horaris

· Potenciar a través del joc i la creativitat, la socialització i l’assumpció de normes del joc per aconseguir incorporar els hàbits, valors i normes.

Pensem que tota activitat realitzada dins l’escola té una intencionalitat pedagògica, per això, tot i que el temps que es dedica a l'acollida és breu,el nostre servei d'acollida ofereix un espai dedicat fonamentalment al lleure dels infants, amb l’objectiu que es diverteixin, juguin i aprengui en un ambient distès.

Conscients que aquest espai ve a substituir una part del temps que el nen/a passa amb la família, els temps d'acollida té untarannà càlid i lúdic alhora, fent que els infants se sentin còmodes i atesos.

Demana més informació

contacte