Política de Qualitat del Col·legi Sant Francesc


La Política de Qualitat del Col·legi Sant Francesc s’ha establert com la definició de la Missió (raó de ser continuada del Centre), la Visió(lloc estratègic que el Centre pretén assolir a mitjà i llarg termini) i els Valors (idees, principis i punts forts sobre els quals el Centre es fonamenta per assolir la visió).

A més, la titularitat del col·legi Sant Francesc, així com la seva direcció, es comprometen a prendre les mesures necessàries per aconseguir els objectius bàsics i inicials de la seva Política de Qualitat, l’orientació cap a la millora continuada de l’ensenyament, la formació integral i el nivell de satisfacció de tota la Comunitat Educativa, així com el compromís d’ acomplir els requeriments de la legislació vigent.

image

Missió

Els col·legis franciscans de la Província de la Immaculada ofereixen una educació integral dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món segons l’estil de sant Francesc d’Assís, i els prepara per a participar activament en la transformació i millora de la societat des de la fe, a través de la inserció responsable i efectiva en el món.

Visió

Volem que els nostres col·legis franciscans siguin referents en el seu entorn i que els alumnes aprenguin a valorar allò que són i allò que tenen en un ambient divers i multicultural.
Per això utilitzem una pedagogia basada en la persona, a càrrec d’un equip de professionals implicat i format, compromès en la innovació i l’excel·lència, tant a les activitats formatives com en les pastorals, complementàries i extraescolars.
També volem ser referents en l’acollida, en el tracte amb les famílies i en la formació acadèmica i carismàtica del professorat.

Valors

Els nostres centres eduquen en els següents valors franciscans:
· Pau: com a camí per a convertir-se en persones de bé.
· Fraternitat: com a estil propi de relació entre les persones.
· Solidaritat: com a forma de viure i compartir.
· Senzillesa: com a forma de treballar amb esforç i responsabilitat, responent a l’estil de vida franciscà.
· Trascendència: que obre el camí a la dimensió espiritual de la persona.
· Alegria: com a actitud positiva davant la vida.
· Respecte: com a mitjà per aconseguir tenir cura del medi ambient i la natura creades per Déu, i una societat més sostenible i solidària.

Més informació sobre la nostra política de qualitat

pOLÍTICA DE QUALITAT cLICK AQUÍ